Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: eBooksForSchoolKids

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: eBooksForSchoolKids: "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΜΕ: « eBOOKS ΓΙΑ ΤΑ ΠΑ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου