Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: MoneyForGypsiesOnly

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: MoneyForGypsiesOnly: ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΓΥΦΤΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΗ-ΕΛΛΗΝΑΣ...) Ενόσω η χώρα ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ από την κρίση... ενόσω Έλληνες πεθαίνουν από την...

MoneyForGypsiesOnly

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΓΥΦΤΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΗ-ΕΛΛΗΝΑΣ...)

Ενόσω η χώρα ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ από την κρίση... ενόσω Έλληνες πεθαίνουν από την πείνα, ξενιτεύονται κακήν-κακώς, αυτοκτονούν, προβαίνουν σε εκτρώσεις λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις ανάγκες ενός παιδιού και γενικότερα ενόσω ΑΦΑΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ως Φυλή και ως Έθνος, οι ΤΥΡΑΝΝΟΙ μας συνεχίζουν ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ τη στήριξη κάθε ΜΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ στοιχείου.

Από τα ΑΛΒΑΝΙΑ μέχρι τα ΠΑΚΙΑ και από τους ΨΕΥΤΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ μέχρι τους ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΛΟΙ επωφελούνται από ρυθμίσεις, διατάξεις, νόμου και παραθυράκια που σκαρφίζονται οι ανθέλληνες που μας κυβερνούν.

Οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ σε αυτό το ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ πληθυσμού είναι και ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ πριν και οι οποίοι "έστρωσαν το χαλί" της ψευτοανεκτικότητας, του δήθεν πολυπολιτισμού (τι σόι "πολιτισμό" φέρουν τα απολίτιστα χτήνη αναρωτιέται κάθε εχέφρων...) και της επακόλουθης θολοκουλτούρας τους...

Επίσης τεράστιο ΜΕΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ φέρει και η, ομοφυλοφιλοκρατούμενη, ενοχική και αριστερίζουσα, Ε.Ε. που δε χάνει ευκαιρία να οδηγεί σε ακόμη χειρότερο ξεπεσμό και κατρακύλα τα κράτη-μέλη με οδηγίες που μόνο σκοπό έχουν τον αφανισμό των αυτοχθόνων και την υποκατάστασή τους από τα ΜΙΑΡΑ ΕΘΝΗ ΑΣΙΑΣ και ΑΦΡΙΚΗΣ.

Ενδεικτική επισφράγιση των ανωτέρω αποτελεί ο Νόμος περί "Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε από την "ολομέλεια" (όσους δεν έπιναν καφέ, δεν την είχαν κοπανήσει ή απλά βαριόντουσαν και είπαν να περάσουν μια βόλτα...) της Βο(υ)λής των ΑΝΘ-Ελλήνων στις 20/10/2016.

Παραβλέποντας λοιπόν ότι σε πάνω από 500 χρόνια χυδαίας παρουσίας τους στον Ελληνικό (και ευρωπαϊκό) χώρο οι ΓΥΦΤΟΙ (ινδικής προέλευσης νομαδικός λαός εκ του GUPTA, όνομα φυλής και αυτοκρατορίας) όχι μόνο δεν προσαρμόστηκαν, αλλά ΜΟΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ και ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΕΣ έχουν να επιδείξουν, ο εν λόγω "¨Νόμος" ΞΟΔΕΥΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ (από τις προσλήψεις μέχρι τις διαφαινόμενες επιδοτήσεις) για να πετύχει το ΑΔΥΝΑΤΟ, την περίφημη "ενσωμάτωση". Μα αγαπητοί μου αν ήταν θα είχαν ενσωματωθεί τόσους αιώνες, εσάς περιμένουν; Απλά είναι ΓΛΥΚΟ να ΠΑΡΑΣΙΤΕΙΣ όταν όλοι οι ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΔΕΣ σε ΧΡΙΖΟΥΝ "αναξιοπαθούντα" και "ευπαθή ομάδα", ώστε να ΚΛΕΒΕΙΣ, να ΛΕΗΛΑΤΕΙΣ, να ΒΡΩΜΙΖΕΙΣ και γενικότερα να ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΣ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ...

Απολαύστε λοιπόν το νέ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ των ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ και σκεφτείτε τα κονδύλια που θα ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ τα ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ της νέας "Γραμματείας" και οι ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ τους, ενόσω εσείς θα ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΑΓΡΙΩΣ για τα ΠΑΡΑΣΙΤΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ
Άρθρο 42
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά - Έργο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, υπαγόμενη απευθεί-
ας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
2. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
έχει ως κύριο έργο:
α. Τη διαμόρφωση των κατευθυντηρίων γραμμών για
κάθε τομέα πολιτικής συναφούς με την κοινωνική έντα-
ξη των Ρομά και την εισήγηση των ως άνω πολιτικών
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
β. Την άρρηκτη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και με ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των παρεμβάσεων για ζητήματα των Ρομά και
για το συντονισμό και τη διατομεακή παρακολούθηση
16
των πολιτικών για τους Ρομά, όπως πρόσβασης στην εκ-
παίδευση, στην απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλ-
ψη και στη στέγαση.
γ. Τη σύσταση και ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συ-
στήματος για την τεκμηρίωση, παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση των σχετικών πολιτικών και την παράλληλη χαρ-
τογράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των
Ρομά, που διαβιεί σε καταυλισμούς και οικισμούς απο-
κομμένους από το γενικότερο αστικό ιστό.
δ. Την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό
και την αξιολόγηση των σχετικών με θέματα Ρομά πα-
ρεμβάσεων και τη διενέργεια ημερίδων και εκδηλώσεων
προς τούτο.
ε. Τη διενέργεια ερευνών πεδίου και μελετών των συν-
θηκών διαβίωσης της ως άνω ευάλωτης κοινωνικής ομά-
δας και των προβλημάτων συναφών με θέματα στέγης,
εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας.
στ. Την αναζήτηση και λήψη από οποιονδήποτε δημό-
σιο ή ιδιωτικό φορέα, που ασχολείται με θέματα των Ρο-
μά, κάθε πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για τη
διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την ως άνω ευάλωτη
κοινωνική ομάδα.
3. Μεταφέρεται το Εθνικό Σημείο Επαφής για την
προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά από
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνι-
κής Ένταξης των Ρομά του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 43
Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
1. Συνιστάται μία (1) θέση μετακλητού Ειδικού Γραμμα-
τέα με βαθμό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
(άρθρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραμμα-
τέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά διορίζεται και παύε-
ται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.
Για το διορισμό στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά απαιτούνται η κατοχή τουλά-
χιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότι-
μης της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα των Ρομά.
Ως Ειδικός Γραμματέας δύναται να διοριστεί και δημό-
σιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήπο-
τε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα με εμπειρία σε ζητήματα Ρομά. Στην τε-
λευταία περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1558/1985.
Ως εμπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται
με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Η θητεία του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά ορίζεται τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης
για μία ακόμη φορά για ίσο χρονικό διάστημα.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας προίσταται των υπηρεσιακών
μονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, συντονίζει τη λειτουργία
τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότητάς τους. Προ-
συπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα, που προέρχο-
νται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσιακές μονάδες
και υπογράφονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο
για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν ελλείπει, α-
πουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό
Γραμματέα Πρόνοιας.
3. Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
μά δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας, αποτελούμε-
νες από στελέχη υπηρεσιών ή φορέων, εμπειρογνώμο-
νες και ιδιώτες για τη μελέτη συναφών με τις αρμοδιότη-
τές του θεμάτων.
Άρθρο 44
Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές μονάδες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα.
β. Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθη-
σης.
γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και
Εξειδίκευσης.
Άρθρο 45
Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της
Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Έ-
νταξης των Ρομά παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και
κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Γραμματέα (επιμέλεια αλληλογραφίας, τή-
ρηση πρωτοκόλλου κ.ά.).
2. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολού-
θησης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της Ε-
θνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
β. Σχεδιάζει και αναθεωρεί την Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, όταν κρίνεται απαραί-
τητο, σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης
των Ρομά μέχρι το 2020, κατόπιν προηγούμενης διαβού-
λευσης με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκ-
προσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
γ. Καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και θέτει προ-
τεραιότητες για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
δ. Εισηγείται προτάσεις προς τις κεντρικές, περιφερει-
ακές και τοπικές αρχές συναφείς με τη διασφάλιση και
εφαρμογή των αρχών της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ε. Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική έ-
νταξη των Ρομά.
στ. Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών
μέτρων για την προώθηση των στόχων της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ζ. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς
και συμμετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε
ζήτημα που αφορά στην ένταξη των Ρομά.
η. Συνεργάζεται με τα Σημεία Επαφής για την Κοινωνι-
κή Ένταξη των Ρομά των Υπουργείων Εσωτερικών και
17
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εξωτερικών, των αιρετών
Περιφερειών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής του Συ-
νηγόρου του Πολίτη.
θ. Συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς για τη διαμόρφω-
ση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των πολιτικών
καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλει-
σμού και κάθε μορφής διακρίσεων και ανισότητας στο
πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
ι. Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις, που υποβάλ-
λονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάσσει ετήσια έκθε-
ση πεπραγμένων της Ειδικής Γραμματείας για ζητήματα
Ρομά, η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραμματέα
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνι-
κής Πολιτικής (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου, Α΄ 137).
ια. Συστήνει, τηρεί, διαχειρίζεται και ενημερώνει μη-
τρώο των παρεμβάσεων, που χαράσσονται και υλοποιού-
νται.
ιβ. Αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα, που
αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά.
ιγ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνι-
κών θέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στα-
τιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διακρατικών συνεργα-
σιών.
ιδ. Ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές για την εξέ-
λιξη και έκβαση των υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον
ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, συναφών με την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ιε. Προωθεί διαδικασίες διαβούλευσης με αρμόδιους
φορείς και με εκπροσώπους της Κοινότητας των Ρομά.
3. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης μεριμνά για τα εξής:
α. Συλλέγει και επεξεργάζεται ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα παρεμβάσεων υπέρ της κοινωνικής ένταξης
των Ρομά τόσο από υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης όσο και από ιδιωτικούς φορείς (Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές Επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις κ.λπ.).
β. Διενεργεί έρευνες πεδίου για τη χαρτογράφηση του
πληθυσμού και των συνθηκών διαβίωσης, τη δημοτολο-
γική τους κατάσταση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση
στην τυπική αγορά εργασίας και απασχόληση. Καταγρά-
φει την υφιστάμενη κατάσταση, τεκμηριώνει προτεινό-
μενες πολιτικές και παρακολουθεί τη διαδικασία ένταξης
και υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
γ. Έχει την ευθύνη της τήρησης, διαχείρισης και ενη-
μέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα ποσοτι-
κά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Ρο-
μά και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε όλους
τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά. Τα ως άνω δεδομένα προσδιορίζονται
σε στοιχεία γεωγραφικού χαρακτήρα, στοιχεία ως προς
την τυπολογία οικισμού και ως προς τα χαρακτηριστικά
των κελυφών κατοικίας, πληθυσμιακά δεδομένα ανά φύ-
λο και ηλικιακή κατηγορία, στοιχεία ως προς την οικονο-
μική κατάσταση των οικισμών των Ρομά και ως προς την
προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπο-
δομές.
δ. Καθορίζει δείκτες, βάσει στοιχείων, για την παρακο-
λούθηση της υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα
των σχετικών παρεμβάσεων.
ε. Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισμό ενιαίων δεικτών.
στ. Εκπονεί σχέδια δημοσιότητας και ευαισθητοποίη-
σης για όλους τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής, εκ-
δίδει σχετικά πρότυπα και ορίζει προδιαγραφές προς
τους φορείς υλοποίησης.
ζ. Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών, υποδείξεων
και συμβουλών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φο-
ρείς και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα,
που άπτονται του αντικειμένου του.
η. Παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε
Υπουργεία και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ βαθμού για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για
την κοινωνική ένταξη των Ρομά με ιδιαίτερη έμφαση
στην ενεργοποίηση των γυναικών Ρομά.
θ. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω υπηρεσιών
υποστήριξης (Help desk on line).
ι. Εκπονεί εργαλεία, πρότυπα επιχειρησιακά σχέδια α-
νά τομέα παρέμβασης, γενικές προδιαγραφές για οριζό-
ντιες δράσεις, οδηγούς και άλλα, σε συνεργασία με τα
αρμόδια τμήματα της Ειδικής Γραμματείας.
ια. Συνεργάζεται με φορείς διαχείρισης, υλοποίησης
και υποστήριξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ
της ευάλωτης ομάδας των Ρομά.
ιβ. Διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή
προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης για το σχε-
διασμό παρεμβάσεων.
Άρθρο 46
Σύσταση θέσεων
1. Συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις τακτικού
(μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά, κατηγορίας ΠΕ με βαθμούς
Α΄-Δ΄, εκ των οποίων δύο (2) είναι θέσεις Προϊσταμέ-
νων Τμημάτων και δύο (2) αποτελούν θέσεις διοικητικών
υπαλλήλων (ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων) στο Γραφείο
του Ειδικού Γραμματέα.
2. Στα Τμήματα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
Ένταξης των Ρομά προΐστανται υπάλληλοι από τους α-
κόλουθους κλάδους:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθη-
σης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.
β. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και
Εξειδίκευσης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
ή Οικονομικών Επιστημών.
3. Οι ως άνω θέσεις διακρίνονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:
18
4. Η Ειδική Γραμματεία για ζητήματα Ρομά στελεχώνε-
ται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορισμού στις παρα-
πάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
5. Οι δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Γρα-
φείο του Ειδικού Γραμματέα δύναται να καλύπτονται με
απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, που γίνεται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού (άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997, Α΄ 107).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθμίζονται
οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου και καθορίζονται
τα καθήκοντά τους.
6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά δύναται να στελεχώ-
νεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ε-
ντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα
περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης.
7. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση
για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή α-
νάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγμα-
τικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των
προϊσταμένων των Τμημάτων της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά συνυπολογίζεται ως χρό-
νος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.
8. Το τακτικό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά υπάγεται ως προς την υπη-
ρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δη-
μοσίων υπαλλήλων.
9. Οι πράξεις αποσπάσεων της παραγράφου 6 του πα-
ρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργού.
10. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
μά δύναται να στελεχώνεται και με μετατάξεις υπαλλή-
λων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται η κα-
τανομή του παραπάνω προσωπικού στις υπηρεσιακές
μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού,
καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού
χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουρ-
γία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ρομά.
Άρθρο 47
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά βαρύνουν τον Προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του Προϋπολο-
γισμού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατάκτης των
πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής
Ένταξης των Ρομά, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις
του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπανών.
Άρθρο 48
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
1. Συνιστάται Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμό-
διο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και απαρτίζε-
ται από: α) τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά, ως Πρόεδρο, β) τους εκπροσώπους - Σημεία
Επαφής των συναρμόδιων για ζητήματα Ρομά Υπουργεί-
ων, γ) τον Συνήγορο του Πολίτη, δ) έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ε) έναν εκ-
πρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
στ) δύο πρόσωπα, που υποδεικνύονται από τις κοινότη-
τες των Ρομά, λόγω της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας
σε θέματα κοινωνικής ένταξης. Η γραμματειακή υποστή-
ριξη του ως άνω Συμβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στην υπουργι-
κή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η θητεία των
μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ορίζεται τε-
τραετής.
2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων έχει ως κύριο έρ-
γο: α) την παροχή επιστημονικών στοιχείων και στήριξης
μέσω της έρευνας, ανάλυσης και συλλογής στοιχείων
και β) τη σύνταξη συστάσεων με επιδιωκόμενο σκοπό
την ανάλυση των ζητημάτων των Ρομά.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι
διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 πε-
ρί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α΄ 45).
Άρθρο 49
Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόμενες αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που με τον παρόντα νόμο ανατίθενται στην Ειδική Γραμ-
ματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμί-
19
ζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του
παρόντος θέματα.

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: Airbnb SUCKS!!!

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: Airbnb SUCKS!!!: ΑΜΕΤΗ-ΜΟΥΧΑΜΕΤΗ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΑΤΙΑΡΗΔΕΣ: ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η AIR-B-N-B ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ!!! Διαβάστε να ΦΡΙΞΕΤΕ: για να ΝΟΙ...

Airbnb SUCKS!!!

ΑΜΕΤΗ-ΜΟΥΧΑΜΕΤΗ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΑΤΙΑΡΗΔΕΣ: ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η AIR-B-N-B ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ!!!
Διαβάστε να ΦΡΙΞΕΤΕ: για να ΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ το σπίτι σας σε ΤΟΥΡΙΣΤΑ και να βγάλετε τα ΣΠΑΣΜΕΝΑ του ΕΝΦΙΑ και της ΑΛΗΤΕΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ μας πρέπει να υπογράψετε το νέο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ!!!
Η Δέσμευση της Κοινότητας της Airbnb

Χαίρετε,

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ξεκινήσαμε μια συνολική προσπάθεια για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων εντός της κοινότητας της Airbnb. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ζητούμε από την 1η Νοεμβρίου 2016 από όλους τους χρήστες μας να αποδεχτούν μία Δέσμευση της Κοινότητας. Η αποδοχή της συγκεκριμένης δέσμευσης θα επηρεάσει τη χρήση της Airbnb, γι' αυτό θελήσαμε να σας ενημερώσουμε από νωρίς.

Τι είναι η Δέσμευση της Κοινότητας;

Δεσμεύεστε να αντιμετωπίζετε όλα τα μέλη της κοινότητας της Airbnb—ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνότητας, αναπηρίας, φύλου, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας—με σεβασμό και χωρίς κριτική διάθεση ή προκατάληψη.

Πώς μπορώ να δεχτώ τη δέσμευση;

Από 1η Νοεμβρίου, η δέσμευση της κοινότητας θα εμφανίζεται όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας ή ανοίγετε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή της Airbnb από υπολογιστή, κινητό ή tablet και θα σας ζητάμε αυτόματα να την αποδεχτείτε.

Τι γίνεται αν απορρίψω τη δέσμευση;

Αν απορρίψετε τη δέσμευση της κοινότητας, δεν θα μπορείτε να φιλοξενείτε επισκέπτες ή να κάνετε κράτηση μέσω της Airbnb και θα έχετε την επιλογή να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Με την ακύρωση του λογαριασμού σας, θα ακυρωθούν και τα μελλοντικά ταξίδια σας. Θα μπορείτε ακόμα να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της Airbnb, αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κρατήσεις ή να φιλοξενείτε επισκέπτες.

Τι κάνω αν έχω κάποιο σχόλιο σχετικά με τη δέσμευση;

Τα σχόλιά σας σχετικά με τη Δέσμευση της Κοινότητας και κάθε προσπάθεια που καταβάλλουμε κατά των διακρίσεων είναι ευπρόσδεκτα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση allbelong@airbnb.com.

Η ομάδα της Airbnb


--------------------------------------------------------------------------------

Με ♥ από την Airbnb
Airbnb Ireland, The Watermarque Building, South Lotts Rd,
Ringsend, Dublin 4, Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ: 9827384L

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: Γιατί σας εκπλήσσει η κλοπή του υποβρυχίου κκ υποκ...

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: Γιατί σας εκπλήσσει η κλοπή του υποβρυχίου κκ υποκ...: ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ Η ΚΛΟΠΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ; Του Γεωργίου Ελ. Χατζιδάκη GiorgosHatzidakis   @   facebook Hatzidaki...

Γιατί σας εκπλήσσει η κλοπή του υποβρυχίου κκ υποκριτές;


ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ Η ΚΛΟΠΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ;


Του Γεωργίου Ελ. Χατζιδάκη
GiorgosHatzidakis @ facebook
HatzidakisGiorg @ twitter

Έκπληξη και πανικό έχει προκαλέσει η κλοπή υλικών υποβρυχίου από την Ελευσίνα. Οποία υποκρισία αγαπητοί μου... Γιατί να σας εκπλήσσει αυτή η κλοπή όταν:

Ø       Το 2012, σε συζήτηση με τον τότε πλοίαρχο του «ΑΒΕΡΩΦ» μου εξομολογήθηκε «δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια» και στην απορία μου μου εξήγησε ότι γύφτοι είχαν κατασκηνώσει εντός του οικοπέδου του ΠΝ στο Τροκαντερό και φοβόταν πότε θα επιδίδονταν στο, προσφιλές τους, άθλημα της λεηλασίας;

Ø       Το 2010 το υπερπολυτελές κτήριο της ΦΙΛΥΡΑ, εταιρίας που είχε χρεωκοπήσει, λεηλατήθηκε ανηλεώς από τους γύφτους ξανά, που δεν άφησαν ούτε τις λεκάνες και τα είδη μπάνιου;

Ø       Στην ίδια περιοχή (Παιανία) το ακόμα πολυτελέστερο κτήριο του Γαβαλά, τελών σε κατάσχεση από το Δημόσιο, λεηλατήθηκε επίσης «εκ βάθρων» από την ίδια (ή κάποια άλλη) σιχαμένη φυλή «τρωκτικών των μετάλλων»;

Ø       Σε προχθεσινή δεξίωση έμαθα από φίλο, πρώην σύμβουλο του εκλιπόντος κου Λαναρά, ότι τα μηχανήματα της, επίσης χρεωκοπημένης, ΚΛΩΝΑΤΕΞ πουλήθηκαν από γύφτους σε ανταγωνιστή για ανταλλακτικά;

Ø       Σε τεράστιες περιοχές της Αττικής λείπουν τα μαντεμένια καλύμματα των φρεατίων χάρη στη δράση των ιδίων ομάδων;

Ø       Ο Προαστιακός συχνά-πυκνά είναι μη ηλεκτροδοτούμενος χάρη στην κλοπή καλωδίων από γύφτους, πάκια και αλβάνια; Αλήθεια καταφέραμε να ηλεκτροδοτήσουμε τη γραμμή τρένων μέχρι το Βόλο ή είμαστε ακόμη «όμηροι» της αλητείας των ιδίων «τρωκτικών των μετάλλων»;

Ø       Ολόκληρος ο φωτισμός της Ακροναυπλίας έπεσε θύμα της ακόρεστης όρεξής τους, ενώ παρολίγο και ο φωτισμός του Κάστρου των Ιωαννίνων (αλήθεια τα αλβάνια που συνελήφθησαν σάπισαν στη φυλακή ή βγήκαν με περιοριστικούς;;);

Ø       Ολόκληρα χωριά μένουν χωρίς ρεύμα όταν οι μετασχηματιστές λεηλατούνται από τις περιπλανώμενες ορδές γύφτων, πακιστανών και αλβανών;

Εδώ και χρόνια φωνάζουμε ότι το να επιτρέπουμε σε αυτές τις ορδές να λεηλατούν τις προτομές των ηρώων μας, τις ράγες των τρένων μας, τα καλώδια ηλεκτρισμού μας, τις σχάρες των υπονόμων μας αλλά ακόμη και τα σκουπίδια μας δε θα έχει καλό τέλος (δείτε σχετικά άρθρα : ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ -ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΥΦΤΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΚΛΕΦΤΕΣ…ΚΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΟΜΗΡΟ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ http://plagiaskepsi.blogspot.gr/2011/03/garbage-cheaters.html και ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; http://plagiaskepsi.blogspot.gr/2011/08/whengarbaggeends.html). Όταν «εκπαιδεύεις» αυτές τις παραβατικές φυλές (γύφτους, πάκια, αλβάνια) να «τρέφονται» με μέταλλο δε θα σταματήσουν μόνο στα σκουπίδια...θα ανέβουν στην «τροφική αλυσίδα» και θα κλέψουν οτιδήποτε μεταλλικό!

Ακόμη χειρότερο, η, κατά 90% εισαγώμενη, περιρρέουσα εγκληματικότητα αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε κάθε σοβαρή επένδυση, σε κάθε προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος αποβιομηχανοποίησης και εγκατάλειψης της Ελλάδος. Η αποδοχή και η ατιμωρησιά της εγκληματικότητας αποτελεί μια άνευ προηγουμένου τροχοπέδη, ένα βρόγχο στο λαιμό της Ελλάδος που ζητά απεγνωσμένα να αναπνεύσει, όπως καταδείξαμε στο Η ΚΑΛΠΑΖΟΥΣΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ (ΚΑΙ) ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ http://plagiaskepsi.blogspot.gr/2016/09/criminalitykillsentrepreneurshiptoo.html


Μη σας εκπλήσσει λοιπόν που έκλεψαν ολόκληρο υποβρύχιο:
αποτινάξτε τις ηλίθιες, ψευτοανθρωπιστικές, ιδεοληψίες σας κι ελάτε να εξαφανίσουμε αυτή τη μάστιγα προτού αυτά εξαφανίσουν κάθε υποδομή μας και μας στείλουν πίσω στο Μεσαίωνα!!!