Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: TurkeyAttacksEuropeAndRemainsUnpunished

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: TurkeyAttacksEuropeAndRemainsUnpunished: ONCE MORE TURKEY ATTACKS EUROPE, INVADES EUROPEAN TERRITORY, KILLS EUROPEANS AND REMAINS UNPUNISHED. WHY???? Του Γεωργίου ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου