Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: ACTUALLY GREECE CAN EASILY PAYBACK ALL ITS DEBT A...

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: ACTUALLY GREECE CAN EASILY PAYBACK ALL ITS DEBT A...: ACTUALLY GREECE CAN EASILY PAYBACK ALL ITS DEBT AND SAVE EU AND THE EURO… FOR THIS TO HAPPEN THOUGH, THE EUROPEANS SHOULD SUPPORT RIGH...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου