Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: PENALTIES INSTEAD OF TAXES (english version) A LET...

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: PENALTIES INSTEAD OF TAXES (english version) A LET...: PENALTIES INSTEAD OF TAXES: A FAIRER WAY TO PROCEED WITH THE NECESSARY COLLECTION OF CAPITAL REQUIRED TO PAYBACK Dear Sirs, I am writi...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου