Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: USPforBanks:ProtectSeniorCitizens

ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: USPforBanks:ProtectSeniorCitizens: "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΜΕ: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Α..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου